Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PROJELERİMİZ

116M254 

116M254 numaralı Tübitak projemiz Temmuz 2017'de başlamıştır. 

Projemiz 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir. 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının (1001) amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

214M235 

214M235 numaralı Tübitak projemiz Mart 2017'de tamamlanmıştır. 

Projemiz 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmiştir.

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Fuat Aras

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

fuat.aras@medeniyet.edu.tr

fuataras@hotmail.com

Web sitemize hoş geldiniz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen ve Tübitak tarafından desteklenen projelerimiz ile ilgili bilgileri bu platformla paylaşıyoruz.

 

GÜZEL HABERLER

 

2. Deneysel Modal Analiz Çalştayımızı Tamamladık

 

19 Haziran Çarşamba günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Güney Yerleşkesi, Aşık Paşa Konferans Salonunda planlanan çalıştayımızı çok verimli bir şekilde tamamladık. Çalıştayımızda hem 116M254 numaralı projemizin çıktılarını paylaştık hem de ülkemizde konu ile ilgili akademisyenlerin sunumlarını dinledik. Bu doğrultuda Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Barış Sevim, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Dr. Öğr. Ü. Murat Günaydın, Doktora Öğrencisi Fatih Yesevi Okur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Halil Nohutçu, Sentez firmasından Süleyman Tunç ve Maltepe Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Tolga Akbaş'ın konu ile ilgili sunumaların dinledik. Ayrıca University of Central Florida'dan Prof. Dr. Necati Çatbaş'ın davetli konuşmacı olarak gerçekleştirdiği "Yapısal Dinamikten Sağlığa ve Akıllı Şehirlere" isimli sunumu büyük ilgi gördü. Çalıştay sonunda Prof. Dr. Necati Çatbaş yönetiminde gerçekleştirilen "Beyin Fırtınası" bölümünde Deneysel Modal Analizin İnşaat Mühendisliği alanında faydalı uygulamalarının yayılması için düşünceler paylaşıldı.

 

 

 

Çalıştayımıza Aydın Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi,  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi gibi birçok üniversiteden akademisyenler ile Keygen Mühendislik ve SGM Mühendislikten çok kıymetli meslektaşlarımız katıldılar. 

Katılımları ile Çalıştayımızın amacına ulaşmasına katkı sağlayan herkese teşekkürü borç biliriz.   

   

Prof. Dr. Necati Çatbaş Deneysel Modal Analiz Çalıştayımıza Davetli Konuşmacı Olarak Katılacak

Yapı Sağlığı İzleme ve Dinamik tanımlama konularında çok kıymetli  çalışmaları bulunan Prof. Dr. Necati Çatbaş çalıştayımıza Davetli   Konuşmacı olarak katılacak. Hocamızın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptıı çalışmaları dinlemek tüm katılımcılar için eşsiz bir fırsat olacak. 

 

 

 

 

 

 

 

DENEYSEL MODAL ANALİZ ÇALIŞTAYI 19 HAZİRAN 2019'DA ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞECEK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak Deneysel Modal Analiz Çalıştayının ikincisini gerçekleştiriyoruz.

Bu yılki etkinliğimizi yine bir Tübitak projesi kapsamında hazırladık. Çalıştayımızda 116M254 numaralı, "Betonarme yapılarda yapısal hasarların yapı dinamik özelliklerine olan etkilerinin araştırılması ve titreşim analizleri ile hasar tespiti yapılması" isimli projemizin sonuçlarını paylaşmayı hedefliyoruz.

Çalıştayımızın ikinci hedefi Deneysel Modal Analiz konusunda ülkemizde çalışan değerli bilim adamlarının çalışmalarından haberdar olmak ve konuya ilgi duyan araştırmacıların bilgi almasını sağlamaktır. Böylelikle ileride gerçekleştirilebilecek ortak çalışmaların da önünü açmak niyetindeyiz. Bu çerçevede Deneysel Modal Analiz çalıştayımız tüm paydaşlarımıza açık ve ücretsiz olarak 19.06.2019 tarihinde üniversitemiz Göztepe Güney Yerleşkesinde yapılacaktır.

Katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Doç. Dr. Fuat Aras

Önemli Tarihler:

Genişletilmiş özet gönderimi için son tarih:  10.06.2019

Sunuma kabul edilen çalışmaların duyurulması: 12.06.2019

 Sunum yapmak için: 

Deneysel modal analiz, dinamik tanımlama veya yapı sağlığı izleme konularıyla ilgili çalışmanızın genişletilmiş özetini fuat.aras@medeniyet.edu.tr ve fuataras@hotmail.com adreslerine 25.05.2019 tarihine kadar gönderiniz.   

Önemli Hatırlatmalar:

 Çalıştayımıza katılım ücretsizdir,

 Öğlen yemekleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi yemekhanesinde ikram edilecektir.

 Çalıştaya İstanbul’da bulunan ilgili kamu kurumları personelleri de davetlidir.

 Çalıştaya sunumla katılan konuşmacılara katılım belgesi verilecektir. 

  

Çalıştay Broşürü

Kayıt Formu

 

İKİNCİ MAKALEMİZ YAYIMLANDI

214M235 numaralı projemiz dahilindeki ikinci makalemiz İnşaat Mühendislieri Odasının Bilimsel Dergisi TEKNİK DERGİ'de yayımlamıştır. Yayın detayı aşağıdadır. 

Aras Fuat, (2018) Betonarme Binalarda Bölme Duvar Etkilerinin Tam Ölçekli Deneylerle Araştırılması, Teknik Dergi 29(5). DOI: 10.18400/tekderg.317218

 Yayına ayrıca Dergi Park platformundan ulaşabilirsiniz. 

 https://doi.org/10.18400/tekderg.317218

 

 

İLK MAKALEMİZ YAYIMLANDI

214M235 numaralı projemiz dahilindeki ilk makalemiz American Society of Civil Engineering (ASCE) yayınlarından Journal of Performance of Constructed Facilities isimli dergide yayımlamıştır. Yayın detayı aşağıdadır. 

Aras Fuat, (2018) Laboratory Tests and Vibration Surveys for the Mechanical Properties of Infill Walls, J. Perform. Constr. Facil. 32(1): 04017117. 

Yayına ayrıca ASCE web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

https://doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001115

 

4. DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSINA KATILDIK

11 – 14 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir ilinde, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Deprem Mühendisliği ve Sismoloji konferansına katılarak Deneysel Modal Analiz alanındaki deneyimlerimizi paylaştık. Konferansta Doç. Dr. Fuat Aras tarafından "Betonarme Bir Yapıda Çevresel Ve Kuvvet Etkisinde Titreşim Analizleri" ve "Çelik Binalarda Modal Özelliklerin Değişiminin Yapım Süresince İzlenmesi" isimli bildiriler sunuldu.

Ayrıca 14 Ekim 2017 tarihinde Frig vadisine düzenlenen gezi de ülkemiz kültürel zenginleri tanımak için güzel bir fırsata dönüştü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİ TUBİTAK PROJEMİZ KABUL EDİLDİ

Doç. Dr. Fuat Aras tarafından 2016 yılı birinci döneminde önerilen 116M254 numaralı 1001-Bilimsel Araştırma Projesi Tübitak tarafından kabul edilmiştir. Projede University of Central Florida'dan Prof. Dr. Necati Çatbaş danışman olarak yer almaktadır. Ayrıca Maltepe Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Seyit Çeribaşı Araştırmacı olarak yer almaktadır.

Projenin başlamasıyla beraber bir Doktora Öğrencisi ve iki Yüksek Lisans öğrencisi bursiyer olarak çalışmalara dahil olacaktır.

Dinamik tanımlama yönteminin kullanılacağı bu projedeki gelişmeler de www.dynamicidentification.com ve www.dinamiktanimlama.com web sitelerinden duyurulacaktır.  

 

ICOCE 2017'DE BEST PRESENTATION ÖDÜLÜ

08-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Vietnam'ın Hanoi şehrinde yapılan International Conference on Civil Engineering isimli konferansta, 214M235 numaralı projemiz çıktılarından üretilen Dynamic Testings in Reinforced Concrete Buildings isimli bildiri Doç. Dr. Fuat Aras tarafından sunulmuştur. Yapılan sunum ve makale içeriğine göre yapılan değerlendirmede Doç. Dr. Fuat Aras'a Best Presentation sertifikası verilmiştir.

 

 

 

            www.icoce.orgwww.icoce.org   

 

 

 

 


YAYINLAR

Proje Kapsamında Üretilen Yayınlara Buradan Erişebilirsiniz.  
Yayınlar

YENİ UYGULAMALAR

Deneysel Modal Analiz yöntemini çok farklı problemlerin çözümü için kullanabiliriz. 
Neler Yapabiliriz. 


214M235 Proje Ekibi

 

Doç. Dr. Fuat Aras

Yrd. Doç. Dr. Seyit Çeribaşı

İnşaat Mühendisi Erdem Koç

İnşaat Mühendisi  Emrah Kurt