Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PROJELERİMİZ

116M254 

116M254 numaralı Tübitak projemiz Temmuz 2017'de başlamıştır. 

Projemiz 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir. 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının (1001) amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

214M235 

214M235 numaralı Tübitak projemiz Mart 2017'de tamamlanmıştır. 

Projemiz 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmiştir.

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Fuat Aras

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

fuat.aras@medeniyet.edu.tr

fuataras@hotmail.com

Önerilen projede bölme duvarların betonarme yapının dinamik özelliklerine katkısı araştırılacaktır. Bunun için ilk önce çalışmanın yapılacağı yapının mevcut dinamik özellikleri Çevresel Titreşim Analizleri (ÇTA) ile belirlenecektir. Bu yöntem mevcut yapıların dinamik özelliklerinin belirlenmesi için sıklıkla uygulanan yöntemlerdir. Daha sonra mevcut yapının zemin kattaki bölme duvarları yapı elemanlarına zarar vermeden yıkılacaktır ve titreşim analizi tekrarlanacaktır. Yıkımdan hemen önce ayrıca laboratuvarda test edilmek üzere duvar numuneleri alınacaktır. Binanın bölme duvarlı ve bölme duvarsız durumlarından elde edilen dinamik özelliklerin (titreşim periyotları, sönüm oranları ve mod şekilleri) karşılaştırılması bölme duvarların yapı dinamik özelliklerine etkisini kusursuz bir şeklide açığa çıkaracaktır.

Elde edilen sonuçlar ayrıca bölme duvarlı ve bölme duvarsız olarak oluşturulacak sayısal modellerinin doğrulanmasında da kullanılacaktır. Genel olarak bölme duvarlar bina tasarım projelerinde göz önüne alınmamakla birlikte binaların rijitliğine katkısı olduğu bilinmektedir. Yürürlükteki Türk deprem yönetmeliği yığma duvarların etkisini, komşu katlar arası dayanım süreksizliğinin kontrol edilmesinde göz önüne almaktadır. Deprem hareketi yönüne göre, kat bazında hesaplanan etkili kesme alanı formülünde kolon ve perde gibi düşey elemanların etkili kesme alanları tam olarak hesaplanırken, yığma duvar etkili kesme alanlarının %15?i göz önüne alınmaktadır (DBYYHY, 2007). Sayısal modeller üzerinde yapılacak analizlerle belirtilen varsayım ve diğer yığma duvar etkileri tartışılacaktır.