Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PROJELERİMİZ

116M254 

116M254 numaralı Tübitak projemiz Temmuz 2017'de başlamıştır. 

Projemiz 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir. 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının (1001) amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

214M235 

214M235 numaralı Tübitak projemiz Mart 2017'de tamamlanmıştır. 

Projemiz 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmiştir.

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Fuat Aras

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

fuat.aras@medeniyet.edu.tr

fuataras@hotmail.com

Dinamik tanımlama yöntemini daha önceki çalışmalarımızda da kullanmıştık. Aşağıdaki yayınlarımızı da inceleyebilirsiniz.

  

Bilimsel Makaleler
 
1. Aras F., "Ambient and forced vibration testing with numerical identification for RC buildings", EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.11, pp.809-822, 2016. 
2. Aras F., "Frequency variation in construction stages and model validation for steel buildings", STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, vol.22, pp.647-662, 2016. 

3. Aras, F. and Altay G., Investigation of mechanical properties of masonry in historic buildings, Gradevinar, 2015; 67(5): 461 – 469. doi: 10.14256/JCE.1145.2014.

4. Aras, F. and Altay G., Seismic Evaluation and Structural Control of Historical Beylerbeyi Palace, Structural Control and Health Monitoring, 2015; 22(2): 347-364, doi: 10.1002/stc.1677. 

5. Aras, F., Krstevska, L., Altay, G. and Tashkov, L., Experimental and Numerical Modal Analyses of a Historical Masonry Palace, Construction and Building Material 2011; 25: 81 – 91, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2010.06.054. 

6. Aras, F., Assessment of a Steel-based Solution for the Refurbishment of a Historical Palace, Steel Structures, Design and Research, 2010; 3: 169 – 175, doi: 10.1002/stco.201010024.

7. Aras F., The Importance of The Validation of Numerical Models with the Experimental Modal Analysis, International Conference on Civil and Environmental Engineering, 20-23 Mayıs 2015, Nevşehir, Türkıye.

8. Aras F., "Betonarme bir yapıda bölme duvarların etkilerinin incelenmesi",  3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.1-10