Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PROJELERİMİZ

116M254 

116M254 numaralı Tübitak projemiz Temmuz 2017'de başlamıştır. 

Projemiz 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir. 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının (1001) amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

214M235 

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Fuat Aras

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

fuat.aras@medeniyet.edu.tr

fuataras@hotmail.com

20 Eylül 2016, Deneysel Modal Analiz Çalıştayımızı tamamladık.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, C Blok Konferans Salonunda gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızda aşağıdaki sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalıştayımıza katılan değerli bilim adamlarıyla beraberÇalıştayımıza katılan değerli bilim adamlarıyla beraber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunum 1: Barış Sevim, Ahmet Can Altunışık, Alemdar Bayraktar. Mühendislik Yapılarının Dinamik Davranışlarının Sonlu Eleman ve Deneysel Modal Analiz Yöntemleriyle Belirlenmesi.

Sunum 2: Fuat Aras. Betonarme Bir Yapıya Uygulanan Güçlendirme Yönteminin Etkilerinin Deneysel Modal Analiz Yöntemiyle Sorgulanması.

Sunum 3: Aykut Erkal. Tren Kaynaklı Titreşimlerin İstanbul'da Bulunan Önemli Bir Tarihi Yapıya Olan Etkilerinin Çevresel Titreşim Analizleriyle Araştırılması.

Sunum 4: Gökhan Tunç, Tuğrul Tanfener. Deprem Bölgelerinde İnşa Edilen Çok Katlı Betonarme Binalara Ait Döşeme Türlerinin Yapı Maliyeti Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi.

Sunum 5: Fuat Aras, Seyit Çeribaşı, Erdem Koç, Emrah Kurt.  Betonarme Binalarda Bölme Duvarların Yapı Dinamik Özelliklerine olan Etkisinin Tam Ölçekli Deneylerle Araştırılması. 

Tartışma / Fikir Yürütme: Deneysel Modal Analiz Yönteminin Büyük Projelerde Kullanılması, Üniversiteler Arasında İşbirliğinin Sağlanması, Piyasaya Yönelik Kullanılması

 

 

 

Davet: 

Deneysel Modal Analiz yöntemi gerçek yapıların dinamik özelliklerinin belirlenmesi için son yıllarda hem bilimsel araştırmalarda hem de uygulama projelerinde kullanılan bir yöntem olarak dikkat çekmektedir.  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak yaptığımız bilimsel çalışmalarda bu yöntemi pratik, gerçekçi ve uygulama alanı fazla olduğundan dolayı biz de kullanıyoruz.

2014 yılı 2. döneminde Tübitak tarafından kariyer geliştirme projesi olarak desteklenen, 214M235 numaralı, Betonarme Yapılarda Bölme Duvarların Yapıların Dinamik Davranışlarına Etkilerinin Tam Ölçekli Ve Hasarlı Deneylerle Araştırılması  isimli projemizi tamamlamak üzereyiz. Projemizden elde ettiğimiz sonuçları özellikle ülkemizde konu ile ilgili bilim adamları ve diğer paydaşlarla hem paylaşmak hem de önemli diğer çalışmalardan da haberdar olmak istiyoruz.  Bu nedenle üniversitemizde proje çıktılarımızın paylaşılacağı ve konuyla ilgili çalışan akademisyenlerin çalışmalarına yer verileceği kısa bir çalıştay düzenliyoruz.

Katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Saygılarımla, 

Doç. Dr. Fuat Aras

 

Önemli Tarihler:

Genişletilmiş özet gönderimi için son tarih:  30.08.2016 (10.09.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.)

Sunuma kabul edilen çalışmaların duyurulması: 02.09.2016 (12.09.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.)

 

Sunum yapmak için: 

Deneysel modal analiz, dinamik tanımlama veya yapı sağlığı izleme konularıyla ilgili çalışmanızın genişletilmiş özetini calistay@dynamicidentification.com ve fuat.aras@medeniyet.edu.tr adreslerine 30.08.2016 tarihine kadar gönderiniz.   

 

Önemli Hatırlatmalar:

Çalıştayımıza katılım ücretsizdir,

Öğlen yemekleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi yemekhanesinde ikram edilecektir.

Çalıştaya İstanbul’da bulunan ilgili kamu kurumları personelleri de davetlidir.

Çalıştaya sunumla katılan konuşmacılara katılım belgesi verilecektir. 

 

Çalıştay Broşürü

Çalıştay Kayıt (Katılım için zorunludur)