Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PROJELERİMİZ

116M254 

116M254 numaralı Tübitak projemiz Temmuz 2017'de başlamıştır. 

Projemiz 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir. 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının (1001) amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

214M235 

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Fuat Aras

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

fuat.aras@medeniyet.edu.tr

fuataras@hotmail.com

19 Haziran 2019, 2. Deneysel Modal Analiz Çalıştayımız tamamlandı 

19 Haziran Çarşamba günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Güney Yerleşkesi, Aşık Paşa Konferans Salonunda planlanan çalıştayımızı çok verimli bir şekilde tamamladık. Çalıştayımızda hem 116M254 numaralı projemizin çıktılarını paylaştık hem de ülkemizde konu ile ilgili akademisyenlerin sunumlarını dinledik. bu doğrultuda Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Barış Sevim, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Dr. Öğr. Ü. Murat Günaydın, Doktora Öğrencisi Fatih Yesevi Okur, Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Halil Nohutçu, Sentez Firmasından Süleyman Tunç ve Maltepe Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Tolga Akbaş'ın konu ile ilgili sunumaların dinledik. Ayrıca University of Central Florida'dan Prof. Dr. Necati Çatbaş'ın davetli konuşmacı olarak gerçekleştirdiği Yapı Dinamiğinden Akıllı Şehirlere isimli sunumu büyük ilgi gördü. Çalıştay sonunda Prof. Dr. Necati Çatbaş yönetiminde gerçekleştirilen Beyin Fırtınası bölümünde Deneysel Modal Analizin İnşaat Mühendisliği alanında faydalı uygulamalarının yayılması için düşünceler paylaşıldı.

 2. Deneysel Modal Analiz Çalıştayı2. Deneysel Modal Analiz Çalıştayı

 

Program: Çalıştay Programı aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

Zaman Dilimi Sunum Başlığı Sunumu Yapan Kişi
10:00 - 10:05 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı  
10:05 - 10:15  Açılış Konuşması Doç. Dr. Fuat Aras
10:15 - 10:45 Mühendislik Yapılarının, Zamana Ve Hasara Bağlı Dinamik  Davranışlarının Deneysel  Yöntemlerle Belirlenmesi Ve Sarsma Tablası Uygulamaları Doç. Dr. Barış Sevim
10:45 - 11:00 116M254 Numaralı Proje Bilgileri ve Uygulama Detayları Doç. Dr. Fuat Aras
11:00 - 11:20 Çay Kahve Arası  
11:20 - 11:40 Tarihi Yığma Yapılarda Yapı Sağlığı İzlemesi  Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık
11:40 - 12:00 Tarihi Yığma Yapıların Dinamik Karakteristiklerinin Operasyonel Modal Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Ü.  Halil Nohutçu
12:00 - 12:20 Hasar, Onarım ve Güçlendirme Uygulamalarının Dinamik Karakteristikler Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Modal Analiz Yöntemiyle İncelenmesi Dr. Öğr. Ü. Murat Günaydın
12:20 - 13:00 Yapısal Dinamikten Sağlığa ve Akıllı Şehirlere Prof. Dr. Necati Çatbaş
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği REKTÖRLÜK YEMEKHANESİ
14:00 - 14:20 Bağ Kirişleriyle Bağlı Betonarme Binaların Deneysel ve Sayısal İncelenmesi Tolga Akbaş
14:20 - 14:40 Deneysel Modal Analiz, Model Güncelleme ve Yapı Sağlığı İzlemesi Amacıyla Geliştirilen Yerli Yazılımlar
DynamicModal / DynamicUpdate / DynamicCondition
Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık
14:40 - 15:00 Avrasya Tuneli Deprem Uyarı ve Yapısal Sağlık İzleme Sistemi Süleyman Tunç
15:00 - 15:20 Modal Plan, Sayım Plan ve Hasar Belirteci kullanılarak Sistem Tanıma ve Hasar Tahmini Üzerine Bir İnceleme Tarık Tufan
15:20 - 15:45 116M254 Numaralı Proje Deney Sonuçları Doç. Dr. Fuat Aras
15:45 - 16:00  Çay Kahve Arası  
16:00 - 17:00 Gelecek Projeler ve Uygulamalar için Beyin Fırtınası Prof. Dr. Necati Çatbaş

 

 

 

Davet:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak Deneysel Modal Analiz Çalıştayının ikincisini gerçekleştiriyoruz.

Bu yılki etkinliğimizi yine bir Tübitak projesi kapsamında hazırladık. Çalıştayımızda 116M254 numaralı, "Betonarme yapılarda yapısal hasarların yapı dinamik özelliklerine olan etkilerinin araştırılması ve titreşim analizleri ile hasar tespiti yapılması" isimli projemizin sonuçlarını paylaşmayı hedefliyoruz.

Çalıştayımızın ikinci hedefi Deneysel Modal Analiz konusunda ülkemizde çalışan değerli bilim adamlarının çalışmalarından haberdar olmak ve konuya ilgi duyan araştırmacıların bilgi almasını sağlamaktır. Böylelikle ileride gerçekleştirilebilecek ortak çalışmaların da önünü açmak niyetindeyiz. Bu çerçevede Deneysel Modal Analiz çalıştayımız tüm paydaşlarımıza açık ve ücretsiz olarak 19.06.2019 tarihinde üniversitemiz Göztepe Güney Yerleşkesinde yapılacaktır.


Katılımınız bizi onurlandıracaktır.
Doç. Dr. Fuat Aras

 

Önemli Tarihler:

Genişletilmiş özet gönderimi için son tarih:  10.06.2019

Sunuma kabul edilen çalışmaların duyurulması: 12.06.2019

 

Sunum yapmak için: 

Deneysel modal analiz, dinamik tanımlama veya yapı sağlığı izleme konularıyla ilgili çalışmanızın genişletilmiş özetini fuat.aras@medeniyet.edu.tr ve fuataras@hotmail.com adreslerine 25.05.2019 tarihine kadar gönderiniz.   

 

Önemli Hatırlatmalar:

Çalıştayımıza katılım ücretsizdir,

Öğlen yemekleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi yemekhanesinde ikram edilecektir.

Çalıştaya İstanbul’da bulunan ilgili kamu kurumları personelleri de davetlidir.

Çalıştaya sunumla katılan konuşmacılara katılım belgesi verilecektir. 

 

 

Çalıştay Broşürü

Kayıt Formu