Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PROJELERİMİZ

116M254 

116M254 numaralı Tübitak projemiz Temmuz 2017'de başlamıştır. 

Projemiz 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir. 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının (1001) amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

214M235 

214M235 numaralı Tübitak projemiz Mart 2017'de tamamlanmıştır. 

Projemiz 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmiştir.

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Fuat Aras

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

fuat.aras@medeniyet.edu.tr

fuataras@hotmail.com

Proje çıktılarının paylaşımı için SCI ve SCI - Expanded'da taranan dergilere makaleler gönderilecektir ve uluslararası konferanslarda sunumlar yapılacaktır.

 Ayrıca bursiyerimiz Erdem Koç'un Yüksek Lisans tezi projemiz kapsamında oluşacaktır. 

 

Makale 1. 

Aras Fuat, (2018) Laboratory Tests and Vibration Surveys for the Mechanical Properties of Infill Walls, J. Perform. Constr. Facil. 32(1): 04017117. 

https://doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001115

 

Makalemizin Tam Metnine ASCE web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 

Abstract

Although they are classified as nonstructural elements, infill walls in reinforced concrete buildings are considered critical because they affect structural behavior and performance. Therefore, the identification of the mechanical properties of infill walls is important. This study performs code-based experiments to identify the mechanical characteristics of infill walls in a reinforced concrete building and evaluates the results on the basis of the dynamic behavior of the building. The compressive strength, modulus of elasticity, and initial shear strength of the infill walls, made of horizontally tiled bricks and cement mortar, are determined by testing wall specimens extracted from an existing building and are incorporated into the numerical analysis to determine dynamic properties of the building. The obtained dynamic properties are compared to those derived from the operational modal analysis. A modification is required in the modulus of elasticity of infill walls to confirm the building’s dynamic behavior. The identified modulus of elasticity of the infill walls proves the reliability of the vibration survey as a tool to evaluate mechanical properties of infill walls in reinforced concrete buildings.

 

 

Makale 2.

Aras Fuat, (2018) Betonarme Binalarda Bölme Duvar Etkilerinin Tam Ölçekli Deneylerle Araştırılması, Teknik Dergi 29(5). DOI: 10.18400/tekderg.317218

 https://doi.org/10.18400/tekderg.317218

 

Makalemizin Tam Metnine Dergi Park platformundan ulaşabilirsiniz. 

 

Özet

 

Bu çalışmada betonarme yapılarda bulunan bölme tuğla duvarların bina dinamik özelliklerine olan etkisi deneysel çalışmalarla belirlenmiştir. Çalışmada 1980’li yıllarda inşa edilmiş altı katlı betonarme bir bina deney numunesi olarak kullanılmıştır. Çalışılan binanın dinamik özellikleri çevresel titreşim analizleri ile belirlenmiştir. Daha sonra binanın zemin katında bulunan tuğla ve çimento harcıyla örülmüş bölme duvarlar doldurdukları çerçevelerden ayrılarak etkisizleştirilmiştir. Tekrarlanan çevresel titreşim analizleriyle, binanın zemin katında bölme duvarları olmaması durumunda dinamik özellikler belirlenmiştir. Çalışılan binanın iki hali için belirlenen dinamik özelliklerin karşılaştırılmasıyla bölme duvarların yapı dinamik davranışlarına olan katkıları belirlenmiştir.